Contact medici veterinari oficiali

anunturi

 

Medicii veterinari oficiali cu atribuții de control în cadrul DSVSA
Medicii veterinari oficiali cu atribuții de certificare a statusului de sănătate a animalelor
Medicii veterinari oficiali din cadrul Circumscripţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficiale - CSVSAO
Medicii veterinari oficiali cu atribuţii în completarea certificatelor ce însoţesc loturile de animale vii la exportul în ţările terţe UE

Dr. CANTEMIR CONSTANTIN – M.V.O. / C.S.V.Z. – certifica – cantemir.constantin-bc@ansvsa.ro

Dr. CAZACU SORIN – M.V.O. / C.S.V.S.A./ C.S.V.Z. – inlocuieste MVO care certifica

Dr. SFICHI RALUCA – M.V.O. / SCIET – supervizeaza – sfichi.raluca-bc@ansvsa.ro

Medicii veterinari oficiali de liberă practică abilitaţi cu activitatea de identificare şi înregistrare a animalelor