Legislaţie

Legislaţie (legături către site-ul ANSVSA)

  • Programul Strategic – Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora

 

 

 

 

 

Transparenţă decizională

  • Pentru a consulta proiectele de acte normative, vă rugăm să accesați pagina Transparență decizională, de pe site-ul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor: AICI

 

Raportul anual privind transparenţa decizională, conform Legii nr 52 / 2003

  1. numărul total al recomandărilor primate – 0
  2. numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate – 0
  3. numărul participanţilor la şedinţele publice – 0
  4. numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative – 0
  5. situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi – 0
  6. evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora – 0
  7. numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restricţionării accesului – 0