Măsuri de supraveghere sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor la nivelul județului BACĂU, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale 2024

In scopul prevenirii apariției toxiinfecțiilor alimentare în perioada sărbătorilor pascale când, în mod tradițional, consumul unor cantități de alimente de origine animală crește, inspectorii sanitari veterinari din cadrul  D.S.V.S.A. Bacău vor intensifica controalele sanitare veterinare în vederea verificării condițiilor de igienă în care sunt produse, depozitate, transportate și valorificate, carnea de miel și ouăle destinate consumului uman, precum și alte alimente de origine animală.

Acțiunile vizeaza operatorii economici care desfășoară activități în domeniul:

– producerii, manipularii și comercializarii alimentelor specifice perioadei, cu accent pe unitățile de abatorizare, procesare, carmangerii şi măcelării, unități din sectorul peştelui, ouălor, unități de comercializare a alimentelor cu amănuntul de tip hyper/supermarket, magazine alimentare, piețe agroalimentare etc., depozite, unități de alimentație publică (pensiuni, restaurante, cantine, catering etc.) si

– operatori din domeniul mișcarii și comercializarii animalelor vii destinate sacrificării (ovine, caprine, porcine etc.), din exploatațiile de origine către abatoarele/unitatile de taiere autorizate și a circulației cărnii rezultate din sacrificarea acestor animale,  in special a carnii  provenite din sacrificarea ovinelor la nivelul exploatațiilor de animale.

D.S.V.S.A.  Bacau a prioritizat activitatile si  responsabilizeaza personalul cu atributii de control oficial pentru realizarea obiectivelor specifice stabilite in acesta perioada, procedand totodata la :

 • Informarea Consiliilor Locale și a Administrației piețelor de a se implica activ prin măsuri specifice la nivel teritorial de a preveni și descuraja comerțului ilegal cu animale vii (miei si iezi) și produse de origine animală în spații neamenajate, inclusiv comerțul stradal;
 • Stabilirea unor echipe de control multidisciplinare intra si interinstitutionale, in scopul verificarii in teritoriu a modului cum operatorii economici din domeniu alimentar, produc si pun pe piata produse sigure cu respectarea conceptul european al trasabilitatii de la furca la furculita;
 • Informarea prin mijoacele mass media cu privire la programul de masuri stabilit de DSVSA Bacau, în vederea conștientizării populației asupra riscurilor pentru sănătatea publică care decurg în cazul tăierii animalelor în spații neautorizate și fără supraveghere sanitară veterinară cu recomandarea ca aprovizionarea consumatorilor cu carne de miel să se facă numai din abatoare autorizate și din centrele/spațiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor( in functie de solicitari) si asupra pericolului consumului de produse din surse neautorizate.
 • Afisarea pe sitte-ul institutiei a programului de lucru inclusiv al Laboratorului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor si al Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiale judetene, precum si datele de contact la care cetatenii pot semnala existenta unor situatii referitoare la posibile incalcari sau fraudari ale legislatiei in domeniul sigurantei alimentelor.
 • Se vor initia si derula controale comune la nivel judetean pe tematica prevenirii si combaterii evaziunii fiscale in domeniul depozitarii si comercializarii produselor cerealiere si a produselor de panificatie.
 • Deasemenea se vor identifica si verifica unitatile de alimentatie publica si pensiunile care organizeaza evenimente cu ocazia Sarbatorilor Pascale pentru asigurarea unor servicii de calitate si de   alimentare sigure consumatorilor /turiștilor.
 • Asigurarea permanentei in toate pietele agroalimentare din judet prin personalul Circumscriptiilor Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Oficiale, cu afisarea programului de lucru si a datelor de contact ale inspectorilor oficiali:

La nivelul DSVSA BACAU, al circumscripțiilor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor oficiale (CSVSAO), în perioada 27 – 31 martie și 22 aprilie – 03 mai 2024 (premergătoare Sărbătorilor Pascale Catolice și Sărbătorilor Pascale Ortodoxe) va fi asigurată permanența, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, cu afișarea programului de lucru, numele medicului veterinar responsabil precum și numărul de telefon la care consumatorii pot sesiza orice aspecte privind nerespectarea normelor sanitare veterinare

 • Identificarea si verificarea unitatilor de alimentatie publica si a pensiunilor care organizeaza mese festive cu ocazia Sărbătorilor Pascale 2024 , urmarindu-se: sursa de aprovizionarea, igiena personalului, elemente de infrastructura, igiena unitatii.
 • Verificarea respectarii legislatiei sanitare veterinare privind cerintele de siguranta alimentelor și aplicarea masurilor legale in cazul constatarii neideplinirii acestora, conform HG.984 / 2005 cu modificari si completari ulterioare.
 • Inventarierea si evaluarea tuturor unitatilor destinate sacrificarii mieilor.
 • Evaluarea si supravegherea pietelor agroalimenatre, unitatilor supermaket, macelarii, carmangerii.
 • Evaluarea si supravegherea micilor producatori de la microferma la consumator  pe tot lantul alimentar.
 • Colaborarea cu alte instituții competente de la nivel județean/local (primării, consilii județene, ANAF, IPJ, etc.) pentru organizarea de acțiuni comune de control în unitățile care produc, procesează, depozitează, și comercializează produse de origine animală, în limita competențelor stabilite de legislația în vigoare și în baza protocoalelor de colaborare încheiate de către ANSVSA cu alte autorități.

 

Reamintim cetățenilor numărul de telefon la care este asigurat serviciul de permanență  la D.S.V.S.A. Bacău, respectiv 0234586233, fax 0234586372 iar numărul de TELL VERDE gratuit este 0800800096, unde consumatorii pot sesiza si notifica nereguli privind siguranța alimentelor si sănătatea animalelor.