Cum ne protejează Uniunea Europeană sănătatea și mediul

Proiect pilot al E.F.S.A.  cu implicarea A.N.S.V.S.A. 
https://efsa815.sharepoint.com/:f:/r/sites/FPTailor-madeactivities/Shared%20Documents/Area%205%20-%20Risk%20Communication/Activity%205.7a%20-%20EU%20Pesticide%20Auth%20infographic/Final%20versions/RO?csf=1&web=1&e=nOVK4d